BradMontana - Shayenne Samara - Shayenne Aventureira, a Procura do Pirocudo 20:09
BradMontana - Elisa Sanches, Giovana Bombom, Shayenne Samara, Bianca Naldy, Bella Ferrara - Festinha na casa do Brad 36:34